Particuliere aanbieders in Nederland hebben hier de mogelijkheid om hun Ovni te koop aan te bieden.

 

Noch de webmaster, noch de domeineigenaar, noch de redactie zijn verantwoordelijk voor het gebodene, de prijs en de omschrijving.

 

Advertenties van commerciŽle organisaties worden niet geplaatst.

 

Een kleine bijdrage in de kosten van het data verkeer wordt op prijs gesteld.